การลงทุนเพื่อสังคม สู่การเดินทางอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพาน้องท่องฟ้า
"ยุวทูตวัฒนธรรม แอร์เอเชีย"
ระดมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาลผ่านโครงการ "To Nepal With Love"
"โครงการความรู้บินได้กับแอร์เอเชีย"