ระดมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาลผ่านโครงการ "To Nepal With Love"

Share

มูลนิธิแอร์เอเชียจัดโครงการ “To Nepal With Love” เพื่อช่วยระดมเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยในประเทศไทยได้จัดโครงการระหว่างวันที่ 12 – 31พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ผู้โดยสารของสายการบินแอร์เอเชียสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านกล่องรับบริจาคบนทุกเที่ยวบินและสนามบินที่มีสายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการ

ทั้งนี้เงินที่ได้จากการบริจาคผ่านโครงการ To Nepal With Love นี้จะมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสภากาชาดเนปาล เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนในด้านอาหาร น้ำ และยารักษาโรค ตลอดการดำเนินโครงการสามารถรบรวมเงินบริจาคได้จำนวน 3,467,538.35 บาท นอกเหนือยังจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อช่วยเหลือการขนส่งบุคลากรและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ไปยังประเทศเนปาลอีกด้วย