ยุวทูตวัฒนธรรมแอร์เอเชีย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

Share

ไทยแอร์เอเชียร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ คัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา แต่งตั้งเป็นตัวแทน "ยุวทูตวัฒนธรรม แอร์เอเชีย" เพื่อเดินทางเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยในเวทีระดับนานาชาติ