ลงนามการจ้างงานคนพิการกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

Share

สายการบินแอร์เอเชียและมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งร่วมลงนามจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เป็นฑูตอารยสถาปัตย์ประจำจังหวัดต่าง ๆ ที่สายการบินไทยแอร์เอเชียมีเที่ยวบินให้บริการ