ปฏิทินนักลงทุน

ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.

กิจกรรมเร็ว ๆ นี้

14
ส.ค.
2567
อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2567
09
ก.พ.
2564
22
ก.พ.
2564
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2563
19
ม.ค.
2564
กิจกรรมพบนักลงทุน
THAILAND C-SUITE CORPORATE DAY 2021
เวลา : 10.00 น. - 13.00 น.
สถานที่ : Virtual Conference
12
พ.ย.
2563
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2563

สถานที่ : Virtual Conference

10
พ.ย.
2563
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2563
27
ต.ค.
2563
09
พ.ย.
2563
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2563
26
ส.ค.
2563
กิจกรรมพบนักลงทุน
Thailand Focus 2020 VIRTUAL CONFERENCE BY SET

เวลา : 15.00 น. - 15.50 น.
สถานที่ : Virtual Conference

13
ส.ค.
2563
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2563

สถานที่ : Virtual Conference

11
ส.ค.
2563
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2563
27
ก.ค.
2563
10
ส.ค.
2563
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2563
22
ก.ค.
2563
กิจกรรมพบนักลงทุน
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY UBS SECURITIES

เวลา : 10.30 น. - 12.00 น.
สถานที่ : Virtual Conference

22
ก.ค.
2563
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สถานที่ : ห้องประชุม Foxtrot และ Golf สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

30
มิ.ย.
2563
กิจกรรมพบนักลงทุน
Investor update virtual conference by CLSA securities

เวลา : 15.00 น. - 16.00 น.
สถานที่ : Virtual Conference