ปฏิทินนักลงทุน

ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.

กิจกรรมเร็ว ๆ นี้

19
เม.ย.
2567
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
13
พ.ค.
2565
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2565
29
เม.ย.
2565
กิจกรรมพบนักลงทุน
NDR with Morgan Stanley
สถานที่ : Sukhothai Hotel
28
เม.ย.
2565
12
พ.ค.
2565
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2565
21
เม.ย.
2565
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
05
เม.ย.
2565
กิจกรรมพบนักลงทุน
BLS Transportation & Logistics Day
สถานที่ : Virtual Conference
25
ก.พ.
2565
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำปี 2564
23
ก.พ.
2565
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2564
09
ก.พ.
2565
22
ก.พ.
2565
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2564
27
ม.ค.
2565
กิจกรรมพบนักลงทุน
FINANSIA Online Investment Conference 2022
สถานที่ : Virtual Conference
15
พ.ย.
2564
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2564
11
พ.ย.
2564
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2564
28
ต.ค.
2564
10
พ.ย.
2564
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2564