รางวัล

ประเภทรางวัล :
Skytrax 2022 World Airline Awards

Skytrax 2022 World Airline Awards

สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก 13 ปีซ้อน

Business Traveller Asia Pacific

สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด 10 ปีซ้อน

Airline Strategy Awards 2021 by FlightGlobal

แอร์เอเชีย ได้รับรางวัล “สุดยอดธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Business Innovation Award) จากงาน The Airline Strategy Awards 2021

World Travel Awards 2021

  • สายการบินราคาประหยัดชั้นนำของเอเชีย
  • ชนะเลิศพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินราคาประหยัดระดับเอเชีย
  • สายการบินราคาประหยัดชั้นนำของโลกเป็นปีที่ 9
  • ชนะเลิศพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินราคาประหยัดระดับโลก ปีที่ 5 ติดต่อกัน

SET THSI 2021

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ผู้ถือหุ้นใหญ่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) กลุ่มบริการ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

IR Magazine Forum & Awards South East Asia 2021

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านการบริหารจัดการวิกฤตระดับภูมิภาคฯ สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ (Small Cap) จากนิตยสาร IR Magazine

Brandage Magazine

นิตยสารแบรนด์เอจ สุดยอดแบรนด์ครองใจผู้บริโภคแห่งปี 2021 : สายการบินราคาประหยัดที่น่าเชื่อถือที่สุด

The Most Powerful Brands of Thailand 2021 by Chulalongkorn Business School

รางวัล ‘สุดยอดแบรนด์ทรงพลังของประเทศไทย’ ประเภท สายการบิน โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHA

แอร์เอเชียได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

IOSA

การตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานตรวจเช็คมาตรฐานความปลอดภัยจาก International Air Transportation Association (IATA) Operational Safety Audit (IOSA)

BrandAge 2020 Thailand’s Most Admired Brand

แอร์เอเชียเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจและน่าเชื่อถือที่สุด (หมวดบริการขนส่ง-Low Cost Airline)

AFM Asia Marketing Excellence Awards

องค์กรที่เป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนด้านการตลาด และนวัตกรรมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

The Children and Youth Council of Thailand

รางวัลพระราชทานในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม (องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน)