ปฏิทินนักลงทุน

ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.

กิจกรรมเร็ว ๆ นี้

14
ส.ค.
2567
อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2567
12
พ.ค.
2561
กิจกรรมพบนักลงทุน
Local Fixed Income Investors Non-deal Roadshow
สถานที่ : กรุงเทพฯ
11
พ.ค.
2561
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2561
24
เม.ย.
2561
09
พ.ค.
2561
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2561
24
เม.ย.
2561
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
09
เม.ย.
2561
กิจกรรมพบนักลงทุน
NDR with Citi in Singapore
สถานที่ : ประเทศสิงคโปร์
22
ก.พ.
2561
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำปี 2560
21
ก.พ.
2561
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2560
08
ก.พ.
2561
21
ก.พ.
2561
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2560
06
ก.พ.
2561
กิจกรรมพบนักลงทุน
Local NDR-Bualuang Securities
25
ม.ค.
2561
กิจกรรมพบนักลงทุน
J.P. Morgan's Thailand Conference
สถานที่ : โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
09
ม.ค.
2561
กิจกรรมพบนักลงทุน
DBS Pulse of Asia Conference in Singapore
สถานที่ : โรงแรมเดอะ ฟูลเลอร์ตัน, ประเทศสิงคโปร์
05
ม.ค.
2561
กิจกรรมพบนักลงทุน
AAV Open House in 2018
สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ